søndag 21. august 2011

Dikt i tider som desse

Kan ein skrive dikt
i tider som desse?
I tider med uro,
i tider med krig.

I tider då jorda kveler seg sjølv
i fråsting og liv over evne?

I ei tid der det onde
får eit ansikt og eit namn?


Når skulle ein vel skrive dikt
om ikkje i tider som desse?

Funne fram igjen etter 22. juli 2011

Dei verkelege orda

Det kjem ein dag
då alle ord er sagt
og alle tankar tenkt
og alt er skrive ned.

Det kjem ein dag
då alle spørsmål er stilte,
og alle svar er gjevne.

Det kjem ein dag
då kvar tone har lydt
og alle songar er kvedne,
då kvar bøn er bedt,
og orda ikkje finst.

Den dagen
vil eg sette meg ned
og lytte
etter dei verkelege orda.


Funnet fram igjen etter minnekonserten 21. august 2011